#گۆرانی Instagram Photos & Videos

گۆرانی - 76.6k posts

Hashtag Popularity

28.8
average comments
699.5
average likes

Latest #گۆرانی Posts

 • مـن قــەڵەمێکی رەشم پێیە 🖤
ئەویش ئەیەوێت وێنەی پەلکە زێرینەی بۆ بکێشم🥀💫😒
.🖤
.🖤
.🖤
.🖤
.🖤
.🖤
.🖤
.🖤
.🖤
.🖤 #hawler❤️ #hawlerakam
#slemania

#dhok
#masef
#shaqlawa
#qaladze
#ranya 
#karkuk

#جوانترين_پۆست_لێرە_ببینە💋🙈🌷 #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە 
#shabazzamani 
#navidzardi 
#hardisalami 
#تاگی_هــــاوڕێــکـانــت_بـکــه_😘😍🙈💋💎 #تاگی_خۆشەویسترین_هاوڕێت_بكە💏👩‍❤️‍👩❤️ #تاگی__زۆرترین__هاوریت__بکە

#کیسرا_دیوانه

#awat_bokani
#شیروان_عبدالله ^_^
-_-
-_*
#گورانی_کوردی

#گۆرانی 
#bandanakawat 
#bokan 
#awatpaege
#hawley
#kurd
#مەجید_کەرکوکی 
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷

#ئاوات_بۆکانی
 • مـن قــەڵەمێکی رەشم پێیە 🖤
  ئەویش ئەیەوێت وێنەی پەلکە زێرینەی بۆ بکێشم🥀💫😒
  .🖤
  .🖤
  .🖤
  .🖤
  .🖤
  .🖤
  .🖤
  .🖤
  .🖤
  .🖤 #hawler❤️ #hawlerakam
  #slemania

  #dhok
  #masef
  #shaqlawa
  #qaladze
  #ranya
  #karkuk

  #جوانترين_پۆست_لێرە_ببینە💋🙈🌷 #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #shabazzamani
  #navidzardi
  #hardisalami
  #تاگی_هــــاوڕێــکـانــت_بـکــه_😘😍🙈💋💎 #تاگی_خۆشەویسترین_هاوڕێت_بكە💏👩‍❤️‍👩❤️ #تاگی__زۆرترین__هاوریت__بکە

  #کیسرا_دیوانه

  #awat_bokani
  #شیروان_عبدالله ^_^
  -_-
  -_*
  #گورانی_کوردی

  #گۆرانی
  #bandanakawat
  #bokan
  #awatpaege
  #hawley
  #kurd
  #مەجید_کەرکوکی
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷

  #ئاوات_بۆکانی

 •  0  0  7 minutes ago
 • ‏‎ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ @th4.end 
‏#awatbokane🦋 #awatbokani #awatpage #awatakam #awat_bokani #aramshaida #karwanxabati #awat_be7al #kurdgirl #hawler #slemany #karkuk #kalar #koya #soran #ranya #halabja #تاگی_هــــاوڕێــکـانــت_بـکــه_😘😍🙈💋💎 #تاگی_خۆشەویسترین_هاوڕێت_بكە💏👩‍❤️‍👩❤️ #ھەولێر #کۆیە #بەندی_کوردی #گۆرانی_کوردی #گۆرانی #belogo #سۆران #لایک #کۆمێنت #xplore ‏‎ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 • ‏‎ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ @th4.end
  #awatbokane🦋 #awatbokani #awatpage #awatakam #awat_bokani #aramshaida #karwanxabati #awat_be7al #kurdgirl #hawler #slemany #karkuk #kalar #koya #soran #ranya #halabja #تاگی_هــــاوڕێــکـانــت_بـکــه_😘😍🙈💋💎 #تاگی_خۆشەویسترین_هاوڕێت_بكە💏👩‍❤️‍👩❤️ #ھەولێر #کۆیە #بەندی_کوردی #گۆرانی_کوردی #گۆرانی #belogo #سۆران #لایک #کۆمێنت #xplore ‏‎ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 •  10  0  1 hour ago
 • کێ لینکی ویست با نامە بنێرێ
ـ
#گورانی_کوردی
#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی 
#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی 
#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
#awatbokani #awatbokani #awatbokani 
#bokan #bokan #bokan
#awatpage #awatpage#awatpage 
#page #page #page
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#kurd#kurdi#kurdish#kurdsh🌹#kurdsta
 • کێ لینکی ویست با نامە بنێرێ
  ـ
  #گورانی_کوردی
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی
  #گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی
  #bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
  #awatbokani #awatbokani #awatbokani
  #bokan #bokan #bokan
  #awatpage #awatpage#awatpage
  #page #page #page
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #kurd#kurdi#kurdish#kurdsh🌹#kurdsta

 •  6  0  1 hour ago
 • فۆڵۆوم بکە پەشیمان نابیتەوە
ـ
#گورانی_کوردی
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی 
#لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی 
#bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
#awatbokani  #awatbokani #awatbokani 
#bokan #bokan #bokan
#awatpage #awatpage#awatpage 
#page #page #page
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#kur
 • فۆڵۆوم بکە پەشیمان نابیتەوە
  ـ
  #گورانی_کوردی
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی
  #لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی
  #bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
  #awatbokani  #awatbokani #awatbokani
  #bokan #bokan #bokan
  #awatpage #awatpage#awatpage
  #page #page #page
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #kur

 •  25  0  1 hour ago
 • نـاوی گـۆرانـیـەکـان🎶🎤
.
Xoshtren gorani farse zhernusy kurde 2019
.

پـۆسـتـی شـاز و بــێ لـۆگـۆ
⠀⠀ ⠀ 🕊‎﮼بئت‎﮼ھەستم‎﮼دەربرینی‎﮼پؤستەكانم‎﮼نییە‎﮼مەرج
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 💙‎﮼ئئوەیە ‏‎﮼لە‎﮼زؤرئك‎﮼دلي‎﮼قسەی💙 .
‘’................❤︎😻 ᗯEᒪᑕOᗰE...🐥🖤..............” 🔒پـۆســتـەکان بێ لـۆگـۆن بـەخــربـێـن🦋.........................”” 😊تەنھا خەندەیە ڕێگەمان دەدات بەردەوامبین😻 ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎
#belogo 
#belogo😻❤ #belogo 
#belogo 
#bikawa 
#bikawa_dll❤️ #bikawa_gul💜 
#bikawa_dll❤
 #bikawadll 
#ℬikawa 
#bikawadll 
#awat 
#awatbokani
 #awatbokani🎙️ #awatpage 
#awatfan 
#awatofficial 
#text 
#textpost 
#textwork 
#mohsenlorstani 
#textrash 
#boka #bokan
 #kurd
 #bokani
 #kchana
 #goranikurdi 
#kurdistan ‎#گۆرانی ‎#ئاوات_بۆکانی
 • نـاوی گـۆرانـیـەکـان🎶🎤
  .
  Xoshtren gorani farse zhernusy kurde 2019
  .

  پـۆسـتـی شـاز و بــێ لـۆگـۆ
  ⠀⠀ ⠀ 🕊‎﮼بئت‎﮼ھەستم‎﮼دەربرینی‎﮼پؤستەكانم‎﮼نییە‎﮼مەرج
  ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ 💙‎﮼ئئوەیە ‏‎﮼لە‎﮼زؤرئك‎﮼دلي‎﮼قسەی💙 .
  ‘’................❤︎😻 ᗯEᒪᑕOᗰE...🐥🖤..............” 🔒پـۆســتـەکان بێ لـۆگـۆن بـەخــربـێـن🦋.........................”” 😊تەنھا خەندەیە ڕێگەمان دەدات بەردەوامبین😻 ‎ #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #belogo
  #belogo😻❤ #belogo
  #belogo
  #bikawa
  #bikawa_dll❤️ #bikawa_gul💜
  #bikawa_dll
  #bikawadll
  #ℬikawa
  #bikawadll
  #awat
  #awatbokani
  #awatbokani🎙️ #awatpage
  #awatfan
  #awatofficial
  #text
  #textpost
  #textwork
  #mohsenlorstani
  #textrash
  #boka #bokan
  #kurd
  #bokani
  #kchana
  #goranikurdi
  #kurdistan ‎#گۆرانی ‎#ئاوات_بۆکانی

 •  17  12  1 hour ago
 • .
ئامین
ئامین ئامین 
ئامین ئامین ئامین
فۆڵۆوم بکە پەشیمان نابیتەوە
.
.
#سۆما_ٲحمد
ـ
#گورانی_کوردی
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی 
#لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی 
#bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
#awatbokani  #awatbokani #awatbokani 
#bokan #bokan #bokan
#awatpage #awatpage#awatpage 
#page #page #page
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#kur
 • .
  ئامین
  ئامین ئامین
  ئامین ئامین ئامین
  فۆڵۆوم بکە پەشیمان نابیتەوە
  .
  .
  #سۆما_ٲحمد
  ـ
  #گورانی_کوردی
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی
  #لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی
  #bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
  #awatbokani  #awatbokani #awatbokani
  #bokan #bokan #bokan
  #awatpage #awatpage#awatpage
  #page #page #page
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #kur

 •  74  28  1 hour ago
 • .
مەوەکە ئەتیفی زۆر خراپ بووە پەیج هاوکاریم بکەن 😟😟
@zor_atrsm_la_dastt_dam 
فۆڵۆوم بکە پەشیمان نابیتەوە
.
.
#سۆما_ٲحمد
ـ
#گورانی_کوردی
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی 
#لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی 
#bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
#awatbokani  #awatbokani #awatbokani 
#bokan #bokan #bokan
#awatpage #awatpage#awatpage 
#page #page #page
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#kur
 • .
  مەوەکە ئەتیفی زۆر خراپ بووە پەیج هاوکاریم بکەن 😟😟
  @zor_atrsm_la_dastt_dam
  فۆڵۆوم بکە پەشیمان نابیتەوە
  .
  .
  #سۆما_ٲحمد
  ـ
  #گورانی_کوردی
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی
  #لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی
  #bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
  #awatbokani  #awatbokani #awatbokani
  #bokan #bokan #bokan
  #awatpage #awatpage#awatpage
  #page #page #page
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #kur

 •  93  25  1 hour ago
 • New post. Belogo

#verifiedaccount #muhsinlorstani #belogo#بێلۆگۆ🙁💜 

ی
#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی 
#لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی 
#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
#awatbokani #awatbokani #awatbokani 
#bokan #bokan #bokan
#awatpage #awatpage#awatpage 
#page #page #page
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#ku
 • New post. Belogo

  #verifiedaccount #muhsinlorstani #belogo #بێلۆگۆ🙁💜

  ی
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی
  #لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی
  #bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
  #awatbokani #awatbokani #awatbokani
  #bokan #bokan #bokan
  #awatpage #awatpage#awatpage
  #page #page #page
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #ku

 •  27  24  2 hours ago
 • ‎😂پیر بوون زۆر زەحمەتە لە لای من
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀┏━━☻━━┓
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀♥︎ᎳᎬᏞᏟ0mᎬ♥︎
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀┗━━↓━━┛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀@su3batchi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀══☑︎══
❤️
💚
💙
💛
🖤
✅
⚠️
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی 
#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی ‏#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
‏#awatbokani #awatbokani #awatbokani ‏#bokan #bokan #bokan
‏#awatpage #awatpage#awatpage ‏#page #page #page
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
‏#instagram #instagood #instadailyمن
 • ‎😂پیر بوون زۆر زەحمەتە لە لای من
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀┏━━☻━━┓
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀♥︎ᎳᎬᏞᏟ0mᎬ♥︎
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀┗━━↓━━┛
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀@su3batchi
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀══☑︎══
  ❤️
  💚
  💙
  💛
  🖤

  ⚠️
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی
  #گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی ‏#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
  ‏#awatbokani #awatbokani #awatbokani ‏#bokan #bokan #bokan
  ‏#awatpage #awatpage#awatpage ‏#page #page #page
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  ‏#instagram #instagood #instadailyمن

 •  315  16  2 hours ago
 • ‎😂پیر بوون زۆر زەحمەتە لە لای من
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀┏━━☻━━┓
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀♥︎ᎳᎬᏞᏟ0mᎬ♥︎
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀┗━━↓━━┛
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀@su3batchi
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀══☑︎══
❤️
💚
💙
💛
🖤
✅
⚠️
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی 
#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی ‏#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
‏#awatbokani #awatbokani #awatbokani ‏#bokan #bokan #bokan
‏#awatpage #awatpage#awatpage ‏#page #page #page
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
‏#instagram #instagood #instadailyمن
 • ‎😂پیر بوون زۆر زەحمەتە لە لای من
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀┏━━☻━━┓
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀♥︎ᎳᎬᏞᏟ0mᎬ♥︎
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀┗━━↓━━┛
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀@su3batchi
  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀══☑︎══
  ❤️
  💚
  💙
  💛
  🖤

  ⚠️
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی
  #گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی ‏#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
  ‏#awatbokani #awatbokani #awatbokani ‏#bokan #bokan #bokan
  ‏#awatpage #awatpage#awatpage ‏#page #page #page
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  ‏#instagram #instagood #instadailyمن

 •  316  13  2 hours ago
 • ......
@a7a_m_ 

سەیر ستۆری و
‘پۆستەکان پێشوو بکەن وەرنە نێو پڕۆم پەشێمان نابنەوە
ــــــــــــــــــــــــــــ💛❤️💙ــــــــــــــــــــ 
لەگەڵ ئێمە هەمیشە دڵخۆشــبە
جوانترین پۆست لێرە ببینە 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
@_azarakanm #_azarakanm ‎* #گورانی_کوردی
* #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
* #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
* #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
* #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
* ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
* ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
* ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
* ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
* ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
* ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
* ‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی * #bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
* #awatbokani #awatbokani #awatbokani * #bokan #bokan #bokan
* #awatpage #awatpage#awatpage * #page #page #page
* #hawler#hawler#hawler#hawler
* #hawler#hawler#hawler#hawler
* #hawler#hawler#hawler#hawler
* #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
* #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
* #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
* #kurd#kurdi#kurdish#kurdsh
* #belogo#gdooo#wnbooo * #slemany#bana#bokan#sna#hawler
* ‎#کەرکوک#کوردستان#سلێمانی#ڕانیە#
 • ......
  @a7a_m_

  سەیر ستۆری و
  ‘پۆستەکان پێشوو بکەن وەرنە نێو پڕۆم پەشێمان نابنەوە
  ــــــــــــــــــــــــــــ💛❤️💙ــــــــــــــــــــ
  لەگەڵ ئێمە هەمیشە دڵخۆشــبە
  جوانترین پۆست لێرە ببینە 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
  @_azarakanm #_azarakanm ‎* #گورانی_کوردی
  * #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  * #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  * #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  * #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  * ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  * ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  * ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  * ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  * ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  * ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  * ‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی * #bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
  * #awatbokani #awatbokani #awatbokani * #bokan #bokan #bokan
  * #awatpage #awatpage#awatpage * #page #page #page
  * #hawler#hawler#hawler#hawler
  * #hawler#hawler#hawler#hawler
  * #hawler#hawler#hawler#hawler
  * #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  * #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  * #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  * #kurd#kurdi#kurdish#kurdsh
  * #belogo#gdooo#wnbooo * #slemany#bana#bokan#sna#hawler
  * ‎#کەرکوک#کوردستان#سلێمانی#ڕانیە#

 •  231  22  2 hours ago
 • .
فۆڵۆوم بکە پەشیمان نابیتەوە
.
.
#سۆما_ٲحمد
ـ
#گورانی_کوردی
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی 
#لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی 
#bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
#awatbokani  #awatbokani #awatbokani 
#bokan #bokan #bokan
#awatpage #awatpage#awatpage 
#page #page #page
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#kur
 • .
  فۆڵۆوم بکە پەشیمان نابیتەوە
  .
  .
  #سۆما_ٲحمد
  ـ
  #گورانی_کوردی
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی
  #لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی
  #bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
  #awatbokani  #awatbokani #awatbokani
  #bokan #bokan #bokan
  #awatpage #awatpage#awatpage
  #page #page #page
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #kur

 •  60  34  2 hours ago
 • #sky__dl
‎#گورانی_کوردی
#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawbekawaa ـ_dll❤️ ##bikawa

#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی
‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی
#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
#awatbokani #awatbokani #awatbokani
#bokan #bokan #bokan
#awatpage #awatpage#awatpage
#page #page #page
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید
 • #sky__dl
  #گورانی_کوردی
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawbekawaa ـ_dll❤️ # #bikawa

  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی
  ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی
  #bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
  #awatbokani #awatbokani #awatbokani
  #bokan #bokan #bokan
  #awatpage #awatpage#awatpage
  #page #page #page
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید

 •  71  6  2 hours ago
 • (🖤😔)

⠀ ☾ بـەخـێـربـێـن ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❤︎ ᗯEᒪᑕOᗰE ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ تەنھا خەندەیە ڕێگەمان دەدات بەردەوام بین ‏⠀ 🔘 ‏⠀ ‏⠀ ‏⠀ ‏⠀ ⠀⠀⠀⠀‎ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‎#گورانی_کوردی #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی #bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat #awatbokani #awatbokani #awatbokani #bokan #bokan #bokan #awatpage #awatpage#awatpage #page #page #page #hawler#hawler#hawler#hawler #hawler#hawler#hawler#hawler #hawler#hawler#hawler#hawler #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرک#RANYA#xanaqin#hawler#ranya
 • (🖤😔)

  ⠀ ☾ بـەخـێـربـێـن ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❤︎ ᗯEᒪᑕOᗰE ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ تەنھا خەندەیە ڕێگەمان دەدات بەردەوام بین ‏⠀ 🔘 ‏⠀ ‏⠀ ‏⠀ ‏⠀ ⠀⠀⠀⠀‎ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‎ #گورانی_کوردی #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی #bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat #awatbokani #awatbokani #awatbokani #bokan #bokan #bokan #awatpage #awatpage#awatpage #page #page #page #hawler#hawler#hawler#hawler #hawler#hawler#hawler#hawler #hawler#hawler#hawler#hawler #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرک#RANYA#xanaqin#hawler#ranya

 •  100  17  2 hours ago
 • فۆڵۆوم بکە پەشیمان نابیتەوە
ـ
#گورانی_کوردی
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی 
#لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی 
#bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
#awatbokani  #awatbokani #awatbokani 
#bokan #bokan #bokan
#awatpage #awatpage#awatpage 
#page #page #page
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#hawler#hawler#hawler#hawler
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
#kur
 • فۆڵۆوم بکە پەشیمان نابیتەوە
  ـ
  #گورانی_کوردی
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی
  #لەماڵ_دەمێنینەوە#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی
  #bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
  #awatbokani  #awatbokani #awatbokani
  #bokan #bokan #bokan
  #awatpage #awatpage#awatpage
  #page #page #page
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #hawler#hawler#hawler#hawler
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی
  #kur

 •  27  3  2 hours ago
 • هەموو شتێکم لە چاومدا بۆ بەجێھێشتی
بەڵام تێنەگەیشتی 😍💔
.

☾ بـەخـێـربـێـن #belogo #belogo😻❤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❤︎ ᗯEᒪᑕOᗰE ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ تەنھا خەندەیە ڕێگەمان دەدات بەردەوام بین ‏⠀ 🔘 ‏⠀ ‏⠀ ‏⠀ ‏⠀ ⠀⠀⠀⠀‎ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‎#گورانی_کوردی #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی #bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat #awatbokani #awatbokani #awatbokani #bokan #bokan #bokan #awatpage #awatpage#awatpage #page #page #page #hawler#hawler#hawler#hawler #hawler#hawler#hawler#hawler #hawler#hawler#hawler#hawler #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرک
 • هەموو شتێکم لە چاومدا بۆ بەجێھێشتی
  بەڵام تێنەگەیشتی 😍💔
  .

  ☾ بـەخـێـربـێـن #belogo #belogo😻❤ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❤︎ ᗯEᒪᑕOᗰE ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ تەنھا خەندەیە ڕێگەمان دەدات بەردەوام بین ‏⠀ 🔘 ‏⠀ ‏⠀ ‏⠀ ‏⠀ ⠀⠀⠀⠀‎ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ‎ #گورانی_کوردی #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷 ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە ‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی #bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat #awatbokani #awatbokani #awatbokani #bokan #bokan #bokan #awatpage #awatpage#awatpage #page #page #page #hawler#hawler#hawler#hawler #hawler#hawler#hawler#hawler #hawler#hawler#hawler#hawler #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd #kurd#kurd#kurd#kurd#kurd ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرکوکی ‎#مەجید_کەرکوکی #مەجید_کەرکوکی#مەجید_کەرک

 •  40  0  2 hours ago
 • ‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ☾
♥️꧁༺➻❥༒ ᗯEᒪᑕOᗰE༒➻❥༻꧂
⠀ 💜☾ بـەخـێـربـێـن ✪
꧁➻❥༻꧂
✪بـــــــــــــــۆ
꧁༺ッئاوات بۆکانمッ༻꧂
✪. ♥️
꧁༺لایکــ و کۆمێت ༻꧂
✪💜
꧁༺بـــــکەن༻꧂
✪. ♥️ 
꧁༺ ᎪᎠmᎥᏁ:~♥︎s𝑎𝑚𝑎n.⠀ ‏
༻. ꧂ ‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
‏* ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ‏* ⠀⠀⠀⠀
‏* ⠀

‎#گورانی_کوردی
‏#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‏‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاeوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی
‏#bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
‏#awatbokani  #awatbokani #awatbokani
‏#bokan #bokan #bokan
‏#awatpage #awatpage#awatpage
‏#page #page #page
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏#karkuk
#romi_harki #surchi #harki #sherwani #duhok #zaxocity #hawler❤️ #slemani❤️ #vido #müzik #romiharki❤ #romiharki😍😍😍👌👌 #havalkawani 
@awat4kam 
@bokani2622 
@bokani_u_dewana 
@bokani.u.dewana 
@awat.world 
@awatbokani__page 
@awat.officiall 
@mamosta_.awat
 • ‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ☾
  ♥️꧁༺➻❥༒ ᗯEᒪᑕOᗰE༒➻❥༻꧂
  ⠀ 💜☾ بـەخـێـربـێـن ✪
  ꧁➻❥༻꧂
  ✪بـــــــــــــــۆ
  ꧁༺ッئاوات بۆکانمッ༻꧂
  ✪. ♥️
  ꧁༺لایکــ و کۆمێت ༻꧂
  ✪💜
  ꧁༺بـــــکەن༻꧂
  ✪. ♥️
  ꧁༺ ᎪᎠmᎥᏁ:~♥︎s𝑎𝑚𝑎n.⠀ ‏
  ༻. ꧂ ‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ‏* ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ‏* ⠀⠀⠀⠀
  ‏* ⠀

  #گورانی_کوردی
  #bikawa   #bikawa_dll❤️  #bekawa
  #bikawa   #bikawa_dll❤️  #bekawa
  #bikawa   #bikawa_dll❤️  #bekawa
  ‏#bikawa  #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‏‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاeوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی  #گۆرانی
  ‏#bandanakawat #bandanakawat  #bandanakawat
  ‏#awatbokani  #awatbokani #awatbokani
  ‏#bokan #bokan #bokan
  ‏#awatpage #awatpage#awatpage
  ‏#page #page #page
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏#karkuk
  #romi_harki #surchi #harki #sherwani #duhok #zaxocity #hawler❤️ #slemani❤️ #vido #müzik #romiharki❤ #romiharki😍😍😍👌👌 #havalkawani
  @awat4kam
  @bokani2622
  @bokani_u_dewana
  @bokani.u.dewana
  @awat.world
  @awatbokani__page
  @awat.officiall
  @mamosta_.awat

 •  125  167  3 hours ago
 • سەڵاوات لەیاد مەکەن ئەزیزانم 😍😍
-------------------------------
🔶لایک🔷کۆمێنت🔶فۆڵۆو لەیاد مەکەن 🙂
دوو کۆمێنت بکە ئەزیزم بۆ بەردەوام بوونی زیاتر
-------------------------------
#comment_bkawa_akretawa 😌😍
.
.
📍 follow me : @kawlastan🌷✅
📍 follow me : @kawlastan💐✅
📍 follow me : @kawlastan🌷✅ .
.
.
.
.
.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#کۆیە #هەڵەبجە #کوردستان #کورد #هەولێر 
#سلێمانی #ڕانیە #کوردی_شاد 
#کتێب #چەمچەماڵ #هاندان #کاولەستان #گۆرانی 
#خەبات #قەڵادزێ
#کەرکوک #شیعر
#ranya #qaladze #hawler #erbil 
#halabja #koya #kurdish 
#slemani #kteb #kurdistan 
#wtakan #she3r
 • سەڵاوات لەیاد مەکەن ئەزیزانم 😍😍
  -------------------------------
  🔶لایک🔷کۆمێنت🔶فۆڵۆو لەیاد مەکەن 🙂
  دوو کۆمێنت بکە ئەزیزم بۆ بەردەوام بوونی زیاتر
  -------------------------------
  #comment_bkawa_akretawa 😌😍
  .
  .
  📍 follow me : @kawlastan🌷✅
  📍 follow me : @kawlastan💐✅
  📍 follow me : @kawlastan🌷✅ .
  .
  .
  .
  .
  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  #کۆیە #هەڵەبجە #کوردستان #کورد #هەولێر
  #سلێمانی #ڕانیە #کوردی_شاد
  #کتێب #چەمچەماڵ #هاندان #کاولەستان #گۆرانی
  #خەبات #قەڵادزێ
  #کەرکوک #شیعر
  #ranya #qaladze #hawler #erbil
  #halabja #koya #kurdish
  #slemani #kteb #kurdistan
  #wtakan #she3r

 •  18  7  3 hours ago
 • 🌼
صلاوات لە بیــر مەکەن 
.

‎🌸اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ🌸

.

.
.
.
. . . 
اللهُ أَكْبَر ,,‎ سُبْحَانَ الله ,, الْحَمْدُلله. ,, لَا إِلهَ إِلَّا الله ,‎, أَسْتَغْفِرُ الله
‎أستَغفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ ,‎, سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ,, سُبْحَانَ اللهِ الْعَظيِم ‎حَسبُنَا اللهُ وَنِعمَ الوَكِيلُ ,, لَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِـٱللَّه ‎لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
.
.
‎ھاورێکانت تاگ بکە
‎" 💙 بەشداری بكە بە
‎لایك 👍
‎كۆمێنت💬
‎تاگ👫👬
‎شەیر🔄 .
.
.
.
. .
@mange__dlm @mange__dlm @mange__dlm 
@mange__dlm @mange__dlm @mange__dlm .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
‏‎#ھەولێر #سلێمانی #وتە #وتەی_ناوداران #دھۆک #ھەلەبجە #خۆشەویستی #دڵ #گۆرانی #کۆیە #ranya #slemani #hawler #erbil #koya #duhok #rwandz #dukan #halabja #bana #piranshahr #kurdistan #kurdmusic #bastpashaei
#عاشقانه#navidmohamadzadeh #نویدمحمدزاده #saidsadq
 • 🌼
  صلاوات لە بیــر مەکەن
  .

  ‎🌸اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ🌸

  .

  .
  .
  .
  . . .
  اللهُ أَكْبَر ,,‎ سُبْحَانَ الله ,, الْحَمْدُلله. ,, لَا إِلهَ إِلَّا الله ,‎, أَسْتَغْفِرُ الله
  ‎أستَغفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ ,‎, سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ,, سُبْحَانَ اللهِ الْعَظيِم ‎حَسبُنَا اللهُ وَنِعمَ الوَكِيلُ ,, لَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ إِلَّا بِـٱللَّه ‎لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
  .
  .
  ‎ھاورێکانت تاگ بکە
  ‎" 💙 بەشداری بكە بە
  ‎لایك 👍
  ‎كۆمێنت💬
  ‎تاگ👫👬
  ‎شەیر🔄 .
  .
  .
  .
  . .
  @mange__dlm @mange__dlm @mange__dlm
  @mange__dlm @mange__dlm @mange__dlm .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ‏‎ #ھەولێر #سلێمانی #وتە #وتەی_ناوداران #دھۆک #ھەلەبجە #خۆشەویستی #دڵ #گۆرانی #کۆیە #ranya #slemani #hawler #erbil #koya #duhok #rwandz #dukan #halabja #bana #piranshahr #kurdistan #kurdmusic #bastpashaei
  #عاشقانه#navidmohamadzadeh #نویدمحمدزاده #saidsadq

 •  57  0  3 hours ago
 • !🙂💔
‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀⠀⠀‏⠀⠀ ‏⠀ ⠀
‏⠀‎‏‏⠀ @rabar._ ‏⠀‏⠀⠀ ‏⠀⠀
‏⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀⠀⠀‏⠀⠀
‏⠀ ⠀
‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀ ‏. ⠀⠀——————————————— ‎#گورانی_کوردی
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‏‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی ‏#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
‏#awatbokani #awatbokani #awatbokani ‏#bokan #bokan #bokan
‏#awatpage #awatpage#awatpage ‏#page #page #page
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏‎#مسلسلات_تركية #kurd #kurdish#duhok #dhok #barzani #kirkuk #kurdstan #kurdistan #slimany #kurdistani #hawlir #slemani #zaxo . .
.
.
‏. ⠀⠀——————————————— ‎#گورانی_کوردی
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‏‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی ‏#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
‏#awatbokani #awatbokani #awatbokani ‏#bokan #bokan #bokan
‏#awatpage #awatpage#awatpage ‏#page #page #page
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‏‎#مسلسلات_تركية #kurd #kurdish#duhok #dhok #barzani #kirkuk #kurdstan #kurdistan #slimany #kurdistani #hawlir #slemani #zaxo .
 • !🙂💔
  ‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀⠀⠀‏⠀⠀ ‏⠀ ⠀
  ‏⠀‎‏‏⠀ @rabar._ ‏⠀‏⠀⠀ ‏⠀⠀
  ‏⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀‏⠀⠀⠀‏⠀⠀
  ‏⠀ ⠀
  ‏⠀‎‏⠀‏⠀‏⠀ ‏. ⠀⠀——————————————— ‎ #گورانی_کوردی
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‏‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی ‏#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
  ‏#awatbokani #awatbokani #awatbokani ‏#bokan #bokan #bokan
  ‏#awatpage #awatpage#awatpage ‏#page #page #page
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏‎#مسلسلات_تركية #kurd #kurdish#duhok #dhok #barzani #kirkuk #kurdstan #kurdistan #slimany #kurdistani #hawlir #slemani #zaxo . .
  .
  .
  ‏. ⠀⠀——————————————— ‎#گورانی_کوردی
  ‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‏‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی ‏#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
  ‏#awatbokani #awatbokani #awatbokani ‏#bokan #bokan #bokan
  ‏#awatpage #awatpage#awatpage ‏#page #page #page
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‏‎#مسلسلات_تركية #kurd #kurdish#duhok #dhok #barzani #kirkuk #kurdstan #kurdistan #slimany #kurdistani #hawlir #slemani #zaxo .

 •  148  17  4 hours ago
 • | ئەی شۆخەکە دەم خۆخەکەی جەلادی من 🎶
مامۆستا : زیاد ئەسعەد
.

#zyad_asaad_fans
‏##zyadassad#kurdi #kurdish #kurdistan #hawler #slemani #duhok #halabja #kirkuk #efrin #afrin #musickurdish #ardalanbakr#ranya #krmashan
 #کەرکوک#عەفرین #کوردستان#کوردواری #فۆلکلۆر
 #دەنگی_ڕەسەن #ئاوازی_ڕەسەن #مۆسیقای_ڕەسەن 
 #حەیران#زیادئەسعەد#zyadasad#گۆرانی#زەکەریا
#کەرکوک #عەفرین #کوردستان #کوردواری #فۆلکلۆر #دەنگی_ڕەسەن#مۆسیقای_ڕەسەن#زیاداسعد☀
 • | ئەی شۆخەکە دەم خۆخەکەی جەلادی من 🎶
  مامۆستا : زیاد ئەسعەد
  .

  #zyad_asaad_fans
  ‏# #zyadassad #kurdi #kurdish #kurdistan #hawler #slemani #duhok #halabja #kirkuk #efrin #afrin #musickurdish #ardalanbakr#ranya #krmashan
  #کەرکوک#عەفرین #کوردستان#کوردواری #فۆلکلۆر
  #دەنگی_ڕەسەن #ئاوازی_ڕەسەن #مۆسیقای_ڕەسەن
  #حەیران#زیادئەسعەد#zyadasad#گۆرانی#زەکەریا
  #کەرکوک #عەفرین #کوردستان #کوردواری #فۆلکلۆر #دەنگی_ڕەسەن#مۆسیقای_ڕەسەن#زیاداسعد☀

 •  491  6  8 hours ago

Top #گۆرانی Posts

 • .
.
چــــی ئــەگەر بە تۆ بڵێم بیرت دەکـــەم ؟
What if I told you that I miss you ?

______________ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ__ـ_ـ_ـ_ــ_ـ__ـ_

‏‎‏#kurdish ‏#rahib8h
‏‎‏‎ـ ‏‎ـ #mehrab ‎#مھراب_خستە_صدا #حسین_زینالی #مهراب #علیرضا_زنگی ‎#ایرانی #عراق #کردستان #ھەولێر #کەرکووک #سلێمانی #ھەلەبجە #خەندان #کوردستان
‏‎‏‎#نەوژین_سۆران ‎#کوردی ‎#ئەشق
‏‎‏‎#کاپتن_جۆن
‏‎‏‎#دیار_علی
‏‎‏‎#فەرهاد_پیرباڵ ‏#song#kurdish#گۆرانی #kurdsubtitle #paparazzi #coversong #goranikurdi #r4h8b
 • .
  .
  چــــی ئــەگەر بە تۆ بڵێم بیرت دەکـــەم ؟
  What if I told you that I miss you ?

  ______________ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ__ـ_ـ_ـ_ــ_ـ__ـ_

  ‏‎‏ #kurdish#rahib8h
  ‏‎‏‎ـ ‏‎ـ #mehrab#مھراب_خستە_صدا #حسین_زینالی #مهراب #علیرضا_زنگی#ایرانی #عراق #کردستان #ھەولێر #کەرکووک #سلێمانی #ھەلەبجە #خەندان #کوردستان
  ‏‎‏‎#نەوژین_سۆران ‎#کوردی ‎#ئەشق
  ‏‎‏‎#کاپتن_جۆن
  ‏‎‏‎#دیار_علی
  ‏‎‏‎#فەرهاد_پیرباڵ ‏#song#kurdish#گۆرانی #kurdsubtitle #paparazzi #coversong #goranikurdi #r4h8b

 •  1,946  66  12 August, 2020
 • .
.
جوانترین چاڵینجی تیکتۆک هەموو ئەوانەی ڤیدیۆکە کەسێکی ئازیزیان لە دەست داوە .

______________ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ__ـ_ـ_ـ_ــ_ـ__ـ_

‏‎‏#kurdish ‏#rahib8h
‏‎‏‎ـ ‏‎ـ #mehrab ‎#مھراب_خستە_صدا #حسین_زینالی #مهراب #علیرضا_زنگی ‎#ایرانی #عراق #کردستان #ھەولێر #کەرکووک #سلێمانی #ھەلەبجە #خەندان #کوردستان
‏‎‏‎#نەوژین_سۆران ‎#کوردی ‎#ئەشق
‏‎‏‎#کاپتن_جۆن
‏‎‏‎#دیار_علی
‏‎‏‎#فەرهاد_پیرباڵ ‏#song#kurdish#گۆرانی #kurdsubtitle #paparazzi #coversong #goranikurdi #r4h8b
 • .
  .
  جوانترین چاڵینجی تیکتۆک هەموو ئەوانەی ڤیدیۆکە کەسێکی ئازیزیان لە دەست داوە .

  ______________ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ـ_ــ_ـ_ـ_ـ__ـ_ـ_ـ_ــ_ـ__ـ_

  ‏‎‏ #kurdish#rahib8h
  ‏‎‏‎ـ ‏‎ـ #mehrab#مھراب_خستە_صدا #حسین_زینالی #مهراب #علیرضا_زنگی#ایرانی #عراق #کردستان #ھەولێر #کەرکووک #سلێمانی #ھەلەبجە #خەندان #کوردستان
  ‏‎‏‎#نەوژین_سۆران ‎#کوردی ‎#ئەشق
  ‏‎‏‎#کاپتن_جۆن
  ‏‎‏‎#دیار_علی
  ‏‎‏‎#فەرهاد_پیرباڵ ‏#song#kurdish#گۆرانی #kurdsubtitle #paparazzi #coversong #goranikurdi #r4h8b

 •  1,416  37  13 hours ago
 • تكاييه هاورييان لايك و كؤمينت بكه ن🍯🕯🕊پؤسته كانم بؤ هاوريكانت بنيره سوپاستان ده كه م....🔝🌙🎥
————————————
@e1ahi_ 
————————————
.
.
.
.
‎بـەخـێـربـێـن💙
‎‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
‎‏* ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❤︎ ᗯEᒪᑕOᗰE
‎‏* ⠀⠀⠀⠀
‎‏* تەنھا خەندەیە ڕێگەمان دەدات ‏‎#گورانی_کوردی
‎‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‎‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‎‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‎‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
‎‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‎‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‎‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‎‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
‎‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‎‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
‎‏‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاeوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی
‎‏#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
‎‏#awatbokani #awatbokani #awatbokani
‎‏#bokan #bokan #bokan
‎‏#awatpage #awatpage#awatpage
‎‏#page #page #page
‎‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‎‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‎‏#hawler#hawler#hawler#hawler
‎‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‎‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‎‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
‎‏#karkuk#kirkwk#karkuki
 • تكاييه هاورييان لايك و كؤمينت بكه ن🍯🕯🕊پؤسته كانم بؤ هاوريكانت بنيره سوپاستان ده كه م....🔝🌙🎥
  ————————————
  @e1ahi_
  ————————————
  .
  .
  .
  .
  ‎بـەخـێـربـێـن💙
  ‎‏* ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
  ‎‏* ⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ❤︎ ᗯEᒪᑕOᗰE
  ‎‏* ⠀⠀⠀⠀
  ‎‏* تەنھا خەندەیە ڕێگەمان دەدات ‏‎ #گورانی_کوردی
  ‎‏ #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‎‏ #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‎‏ #bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‎‏#bikawa #bikawa_dll❤️ #bekawa
  ‎‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‎‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‎‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‎‏‎#جوانترین_پۆست_لێرە_ببینە🌷
  ‎‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‎‏‎#جوانترین_پۆست_و_ڤیدۆی_و_وێنە_ببینە
  ‎‏‎#ئاوات_بۆکانی #ئاوات_بۆکانی #ئاeوات_بۆکانی ‎#گۆرانی #گۆرانی #گۆرانی
  ‎‏#bandanakawat #bandanakawat #bandanakawat
  ‎‏#awatbokani #awatbokani #awatbokani
  ‎‏#bokan #bokan #bokan
  ‎‏#awatpage #awatpage#awatpage
  ‎‏#page #page #page
  ‎‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‎‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‎‏#hawler#hawler#hawler#hawler
  ‎‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‎‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‎‏#kurd#kurd#kurd#kurd#kurd
  ‎‏#karkuk#kirkwk#karkuki

 •  821  158  14 hours ago
 • اه برارو کوشتس لسر سرچوپی 😢😂

دوستان عزیزی که از اکسپلورر و هشتگ ها می آیند
برای حمایت پیج رو دنبال کنین 👇👇👇👇👇👇
@Bayan_mahabadi
@Bayan_Mahabadi
@Bayan_mahabadi
 ❤️😍❤️😍
.

#هورامان #کوردستانیم #گۆرانی #هلپرکی #سنه #ایلام #ارومیه #کرماشان #دابسمش #سنەی_خوێناوی #ئاویەر #کوردستان #کچی_کورد #کورد #سنندجیها #بژی #سنندج  #خندەدار 
#دابسمش_کوردی #پێکەنین #میکس_کوردی #ئاوات_بۆکانی
بیان_مهابادی
#مهاباد_سردشت_بوکان_شنو_سابلاغ_اشنویه_پیرانشهر_ارومیه_رضایه_ماکو_خوی_چالدران_قره_میاندواب_تکاب_سنه_سقز_کامیاران_کوورد_ایلام_کرمانشاه_گیلانغرب_نغده_نقده #سقز_بانه_مریوان_سنندج_بوکان_مهاباد_سردشت_دیواندره_کرمانشاه_نقده_پیرانشار_سابلاغ_ورمی_رضایه_میاندوآب_شنو_تکاب_هولیر_سلیمانیه_دیاربکر_قلادزه_دهوک_وان #بیان_مهابادی
 • اه برارو کوشتس لسر سرچوپی 😢😂

  دوستان عزیزی که از اکسپلورر و هشتگ ها می آیند
  برای حمایت پیج رو دنبال کنین 👇👇👇👇👇👇
  @Bayan_mahabadi
  @Bayan_Mahabadi
  @Bayan_mahabadi
  ❤️😍❤️😍
  .

  #هورامان #کوردستانیم #گۆرانی #هلپرکی #سنه #ایلام #ارومیه #کرماشان #دابسمش #سنەی_خوێناوی #ئاویەر #کوردستان #کچی_کورد #کورد #سنندجیها #بژی #سنندج  #خندەدار
  #دابسمش_کوردی #پێکەنین #میکس_کوردی #ئاوات_بۆکانی
  بیان_مهابادی
  #مهاباد_سردشت_بوکان_شنو_سابلاغ_اشنویه_پیرانشهر_ارومیه_رضایه_ماکو_خوی_چالدران_قره_میاندواب_تکاب_سنه_سقز_کامیاران_کوورد_ایلام_کرمانشاه_گیلانغرب_نغده_نقده #سقز_بانه_مریوان_سنندج_بوکان_مهاباد_سردشت_دیواندره_کرمانشاه_نقده_پیرانشار_سابلاغ_ورمی_رضایه_میاندوآب_شنو_تکاب_هولیر_سلیمانیه_دیاربکر_قلادزه_دهوک_وان #بیان_مهابادی

 •  2,615  105  11 August, 2020