#شهر_صفی_آباد Instagram Photos & Videos

شهر_صفی_آباد - 45 posts

Hashtag Popularity

2.3
average comments
122.8
average likes

Latest #شهر_صفی_آباد Posts

 • روستای اَلَست
پایتخت گلیم روستایی استان خراسان شمالی
شهر صفی آباد تنها بزرگترین تولید کننده پسته استان خراسان شمالی 
#نیما_ایرانگرد#روستای_الست_علیا
#روستای_الست
#شهر_صفی_آباد
شهر صفی آباد 
بخش بام صفی آباد
شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

🆔@nimairangard

Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
우리와 함께이란을 즐길 수 
Bize katılın ve İran'dan zevk alin
Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
Unisciti a noi e godere l'Iran
Rejoignez et profiter de l'Iran

#ایرانگرد_اسفراین
#ایرانگرد_خراسان_شمالی
#نیماایرانگرد
#استان_خراسان_شمالی
#نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
#پدرایرانگردی

#irangard_خراسان_شمالی
#irangard_اسفراین
#nimairangard
#ایرانگردی

هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

#ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
#iran
t.me/nimairangard
 • روستای اَلَست
  پایتخت گلیم روستایی استان خراسان شمالی
  شهر صفی آباد تنها بزرگترین تولید کننده پسته استان خراسان شمالی
  #نیما_ایرانگرد #روستای_الست_علیا
  #روستای_الست
  #شهر_صفی_آباد
  شهر صفی آباد
  بخش بام صفی آباد
  شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

  🆔@nimairangard

  Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
  우리와 함께이란을 즐길 수
  Bize katılın ve İran'dan zevk alin
  Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
  Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
  Unisciti a noi e godere l'Iran
  Rejoignez et profiter de l'Iran

  #ایرانگرد_اسفراین
  #ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #نیماایرانگرد
  #استان_خراسان_شمالی
  #نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #پدرایرانگردی

  #irangard_خراسان_شمالی
  #irangard_اسفراین
  #nimairangard
  #ایرانگردی

  هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

  #ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
  #iran
  t.me/nimairangard

 •  93  1  1 August, 2020
 • روستای اَلَست
پایتخت گلیم روستایی استان خراسان شمالی
شهر صفی آباد تنها بزرگترین تولید کننده پسته استان خراسان شمالی 
#نیما_ایرانگرد#روستای_الست_علیا
#روستای_الست
#شهر_صفی_آباد
شهر صفی آباد 
بخش بام صفی آباد
شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

🆔@nimairangard

Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
우리와 함께이란을 즐길 수 
Bize katılın ve İran'dan zevk alin
Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
Unisciti a noi e godere l'Iran
Rejoignez et profiter de l'Iran

#ایرانگرد_اسفراین
#ایرانگرد_خراسان_شمالی
#نیماایرانگرد
#استان_خراسان_شمالی
#نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
#پدرایرانگردی

#irangard_خراسان_شمالی
#irangard_اسفراین
#nimairangard
#ایرانگردی

هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

#ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
#iran
t.me/nimairangard
 • روستای اَلَست
  پایتخت گلیم روستایی استان خراسان شمالی
  شهر صفی آباد تنها بزرگترین تولید کننده پسته استان خراسان شمالی
  #نیما_ایرانگرد #روستای_الست_علیا
  #روستای_الست
  #شهر_صفی_آباد
  شهر صفی آباد
  بخش بام صفی آباد
  شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

  🆔@nimairangard

  Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
  우리와 함께이란을 즐길 수
  Bize katılın ve İran'dan zevk alin
  Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
  Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
  Unisciti a noi e godere l'Iran
  Rejoignez et profiter de l'Iran

  #ایرانگرد_اسفراین
  #ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #نیماایرانگرد
  #استان_خراسان_شمالی
  #نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #پدرایرانگردی

  #irangard_خراسان_شمالی
  #irangard_اسفراین
  #nimairangard
  #ایرانگردی

  هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

  #ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
  #iran
  t.me/nimairangard

 •  116  0  1 August, 2020
 • شهر صفی آباد 
#نیما_ایرانگرد#کاروانسرای_راونیز
#راونیز
#شهر_صفی_آباد 
بخش بام صفی آباد
شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

نام صفی آباد فعلی بیشتر به دوره نادرشاه و پس از آن بر می‌گردد.این دهستان که امروزه به شهر مبدل گشته به سال ۱۱۴۰–۱۱۴۵ هجری به دست صفی خان بغایری احداث شد.در دوره قاجاریه در زمان محمد خان قاجار در سال ۱۲۱۱حاکم آن لطفعلی خان بغایری بود پس از او در سال ۱۲۱۵حکمت صفی آباد به لطفعلی خان بغایری رسید. صفی آباد در دوره قاجاریه در حدود ۵۰۰ خانوار بوده که نژاد آن‌ها از ترکان بغایری از تیره گرایلی می‌باشند
🆔@nimairangard

Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
우리와 함께이란을 즐길 수 
Bize katılın ve İran'dan zevk alin
Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
Unisciti a noi e godere l'Iran
Rejoignez et profiter de l'Iran

#ایرانگرد_اسفراین
#ایرانگرد_خراسان_شمالی
#نیماایرانگرد
#استان_خراسان_شمالی
#نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
#پدرایرانگردی

#irangard_خراسان_شمالی
#irangard_اسفراین
#nimairangard
#ایرانگردی

هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

#ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
#iran
t.me/nimairangard
 • شهر صفی آباد
  #نیما_ایرانگرد #کاروانسرای_راونیز
  #راونیز
  #شهر_صفی_آباد
  بخش بام صفی آباد
  شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

  نام صفی آباد فعلی بیشتر به دوره نادرشاه و پس از آن بر می‌گردد.این دهستان که امروزه به شهر مبدل گشته به سال ۱۱۴۰–۱۱۴۵ هجری به دست صفی خان بغایری احداث شد.در دوره قاجاریه در زمان محمد خان قاجار در سال ۱۲۱۱حاکم آن لطفعلی خان بغایری بود پس از او در سال ۱۲۱۵حکمت صفی آباد به لطفعلی خان بغایری رسید. صفی آباد در دوره قاجاریه در حدود ۵۰۰ خانوار بوده که نژاد آن‌ها از ترکان بغایری از تیره گرایلی می‌باشند
  🆔@nimairangard

  Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
  우리와 함께이란을 즐길 수
  Bize katılın ve İran'dan zevk alin
  Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
  Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
  Unisciti a noi e godere l'Iran
  Rejoignez et profiter de l'Iran

  #ایرانگرد_اسفراین
  #ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #نیماایرانگرد
  #استان_خراسان_شمالی
  #نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #پدرایرانگردی

  #irangard_خراسان_شمالی
  #irangard_اسفراین
  #nimairangard
  #ایرانگردی

  هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

  #ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
  #iran
  t.me/nimairangard

 •  105  0  31 July, 2020
 • 🔸
همه بهش میگفتن سرو خوش قد و بالا
خوشتیپ و خوش هیکل بود و جلب توجه میکرد
شب عملیات رسید
آتیش سنگین بعثی‌ها امون بچه ها رو بریده بود
وسط رودخونه کتفش تیر خورد.. به زور خودشو کشوند بیرون
خیلی از غواص‌ها رو آب برد..
به میدون مین که رسیدیم..
فرمانده دستور دارد معبر باز کنید.. بپرید رو سیم خاردار
حسین بدون معطلی اومد جلو
همه بهش گفتند حسین تو..نه...
فرمانده هم بهش گفت تو نرو.. حیفی..
گفت آره حیفه این قد و بالا بمونه تو دنیا بپوسه
باید فدای امام حسین بشه.. و الا هیچی نمی‌ارزه
چند قدمی برداشت و پرید رو سیم‌ خاردارها
من آخرین نفر از گروهان بودم که از رو بدن حسین رد میشدم..
هنوز زنده بود.. خون تمام صورتشو گرفته بود
قلبم داشت از جا کنده میشد
یه لحظه برگشتم صدای آرومش رو می‌شنیدم که میگفت:
جانم حسین.. حسین جانم...
ما رفتیم تو تاریکی شب..خودمونو گم کردیم..
ولی حسین اون شب ستاره شد.. برای ابد....
.
لحظه پرواز شهید حسین قربانپور از صفی‌آباد
عکس سمت چپ شهید قربانپور-سمت راست شهیدقاسمی
#شهر_صفی_آباد
#کربلای_چهار_اروند
#سکوی_پرواز
 • 🔸
  همه بهش میگفتن سرو خوش قد و بالا
  خوشتیپ و خوش هیکل بود و جلب توجه میکرد
  شب عملیات رسید
  آتیش سنگین بعثی‌ها امون بچه ها رو بریده بود
  وسط رودخونه کتفش تیر خورد.. به زور خودشو کشوند بیرون
  خیلی از غواص‌ها رو آب برد..
  به میدون مین که رسیدیم..
  فرمانده دستور دارد معبر باز کنید.. بپرید رو سیم خاردار
  حسین بدون معطلی اومد جلو
  همه بهش گفتند حسین تو..نه...
  فرمانده هم بهش گفت تو نرو.. حیفی..
  گفت آره حیفه این قد و بالا بمونه تو دنیا بپوسه
  باید فدای امام حسین بشه.. و الا هیچی نمی‌ارزه
  چند قدمی برداشت و پرید رو سیم‌ خاردارها
  من آخرین نفر از گروهان بودم که از رو بدن حسین رد میشدم..
  هنوز زنده بود.. خون تمام صورتشو گرفته بود
  قلبم داشت از جا کنده میشد
  یه لحظه برگشتم صدای آرومش رو می‌شنیدم که میگفت:
  جانم حسین.. حسین جانم...
  ما رفتیم تو تاریکی شب..خودمونو گم کردیم..
  ولی حسین اون شب ستاره شد.. برای ابد....
  .
  لحظه پرواز شهید حسین قربانپور از صفی‌آباد
  عکس سمت چپ شهید قربانپور-سمت راست شهیدقاسمی
  #شهر_صفی_آباد
  #کربلای_چهار_اروند
  #سکوی_پرواز

 •  342  28  26 May, 2020
 • 🔴*اطلاعیه توزیع گوشت منجمد با نرخ دولتی در دزفول * ✅به گزارش #رسانه_خبری #دزلاین به نقل از روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت دز‌فول از توزیع گوشت منجمد تنظیم بازار با قیمت دولتی هر کیلو 31000 هزار تومان فردا سه شنبه 28خردادماه ساعت 7 بعدظهر در مراکز مختلف شهرستان دزفول به شرح ذیل می باشد:

1_ #دزفول 
خیابان فردوسی نبش حر
سوپرمارکت محزون 
2_ #دزفول
بلوار ولی عصر بین مسجد توتونچی و کلانتری13 
سوپرمارکت زلقی 
3_ #دزفول
خیابان بو علی نبش فیض کاشانی
سوپر مارکت زمانی راد

4_ #دزفول
مهرشهر _ بازارچه شماره یک
 فروشگاه ولی عصر 5_ #دزفول
کوی_اندیشه انتهای آفرینش شمالی روبروی دانشگاه سما سوپرمارکت نظری

6_ #دزفول کوی آفرینش شمالی نبش علیپور سوپر مارکت شاهرخی

7_ #دزفول
نگارستان خیابان نگارستان ۶ جنب مشاور املاک 
سوپر مارکت باقری

8_ #دزفول
کوی طالقانی نبش خیابان پنجم سوپرمارکت طرانی ملا

9_ #دزفول
کوی مدرس خیابان 14 روبروی خیابان 15 
سوپر مارکت گوروی

10_ #دزفول
خیابان شریعتی بازار خراطان
سوپر مارکت فیروز احمدی

11_ #شهرک_انقلاب
خیابان امام بین گلستان ۵ و ۶
سوپر مارکت مباری قلعه عبدالشاهی

12_ #دزفول کوی بهمن خیابان ۱۲بهمن نبش بهمن۴ سوپر مارکت حمد نژاد 
13_ #شهر_میانرود 
خیابان جمهوری اسلامی 
سوپرمارکت‌متین نیا

14_ #شهر_صفی_آباد
بلوار امام نبش خیابان میرزای شیرازی سوپرمارکت اورکی

15_ #بخش_شهیون
نمایندگی تعاون روستایی
سوپر مارکت خانم پورهنگ

16_ #شهرک_انجیرک خیابان اصلی روستا گلستان ۹ و۱۰ سوپر مارکت حسنی

17_ #شهر_سردشت
خیابان علیمردان خان
سوپرمارکت‌گشول

18_ #گاومیش_آباد شرقی سوپر مارکت آرپناهی 
19_ #شهر امام روبروی مسجد شهدا سوپر مارکت چاکی پور 
20_ #شهر_حمزه
خیابان ولی عصر روبروی بازارچه
سوپرمارکت عوض پور

21 #بخش_چغامیش شهرک شهید بهشتی خیابان انقلاب
سوپر مارکت خردمند

22_ #شهرک مهاجرین
خیابان اصلی
سوپرمارکت آدینه

23_ #بخش_چغامیش شهرک خیبر 
خیابان انقلاب
سوپرمارکت تمیمی

24_ #دزفول
خیابان امام خمینی جنوبی نبش سیدجمال الدین سوپرمارکت مریدپور

25_ #دزفول
زیباشهر خیابان امیرکبیر بین خیابان خبرنگار و خیابان اصلی سوپرمارکت حاجی وند 26_ #شهر_سیاه_منصور سوپر مارکت لطفی منصوری

27_ #دزفول کوی زیباشهر خیابان بهار جنب پارک نیلوفر سوپر مارکت آرست 
#دزلاین
#توزیع_گوشت
#صنعت_معدن
#دزفول
#رسانه_مردم
#دزفول
#مقاومت
 • 🔴*اطلاعیه توزیع گوشت منجمد با نرخ دولتی در دزفول * ✅به گزارش #رسانه_خبری #دزلاین به نقل از روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت دز‌فول از توزیع گوشت منجمد تنظیم بازار با قیمت دولتی هر کیلو 31000 هزار تومان فردا سه شنبه 28خردادماه ساعت 7 بعدظهر در مراکز مختلف شهرستان دزفول به شرح ذیل می باشد:

  1_ #دزفول
  خیابان فردوسی نبش حر
  سوپرمارکت محزون
  2_ #دزفول
  بلوار ولی عصر بین مسجد توتونچی و کلانتری13
  سوپرمارکت زلقی
  3_ #دزفول
  خیابان بو علی نبش فیض کاشانی
  سوپر مارکت زمانی راد

  4_ #دزفول
  مهرشهر _ بازارچه شماره یک
  فروشگاه ولی عصر 5_ #دزفول
  کوی_اندیشه انتهای آفرینش شمالی روبروی دانشگاه سما سوپرمارکت نظری

  6_ #دزفول کوی آفرینش شمالی نبش علیپور سوپر مارکت شاهرخی

  7_ #دزفول
  نگارستان خیابان نگارستان ۶ جنب مشاور املاک
  سوپر مارکت باقری

  8_ #دزفول
  کوی طالقانی نبش خیابان پنجم سوپرمارکت طرانی ملا

  9_ #دزفول
  کوی مدرس خیابان 14 روبروی خیابان 15
  سوپر مارکت گوروی

  10_ #دزفول
  خیابان شریعتی بازار خراطان
  سوپر مارکت فیروز احمدی

  11_ #شهرک_انقلاب
  خیابان امام بین گلستان ۵ و ۶
  سوپر مارکت مباری قلعه عبدالشاهی

  12_ #دزفول کوی بهمن خیابان ۱۲بهمن نبش بهمن۴ سوپر مارکت حمد نژاد
  13_ #شهر_میانرود
  خیابان جمهوری اسلامی
  سوپرمارکت‌متین نیا

  14_ #شهر_صفی_آباد
  بلوار امام نبش خیابان میرزای شیرازی سوپرمارکت اورکی

  15_ #بخش_شهیون
  نمایندگی تعاون روستایی
  سوپر مارکت خانم پورهنگ

  16_ #شهرک_انجیرک خیابان اصلی روستا گلستان ۹ و۱۰ سوپر مارکت حسنی

  17_ #شهر_سردشت
  خیابان علیمردان خان
  سوپرمارکت‌گشول

  18_ #گاومیش_آباد شرقی سوپر مارکت آرپناهی
  19_ #شهر امام روبروی مسجد شهدا سوپر مارکت چاکی پور
  20_ #شهر_حمزه
  خیابان ولی عصر روبروی بازارچه
  سوپرمارکت عوض پور

  21 #بخش_چغامیش شهرک شهید بهشتی خیابان انقلاب
  سوپر مارکت خردمند

  22_ #شهرک مهاجرین
  خیابان اصلی
  سوپرمارکت آدینه

  23_ #بخش_چغامیش شهرک خیبر
  خیابان انقلاب
  سوپرمارکت تمیمی

  24_ #دزفول
  خیابان امام خمینی جنوبی نبش سیدجمال الدین سوپرمارکت مریدپور

  25_ #دزفول
  زیباشهر خیابان امیرکبیر بین خیابان خبرنگار و خیابان اصلی سوپرمارکت حاجی وند 26_ #شهر_سیاه_منصور سوپر مارکت لطفی منصوری

  27_ #دزفول کوی زیباشهر خیابان بهار جنب پارک نیلوفر سوپر مارکت آرست
  #دزلاین
  #توزیع_گوشت
  #صنعت_معدن
  #دزفول
  #رسانه_مردم
  #دزفول
  #مقاومت

 •  9  2  17 June, 2019
 • 🔻 *اطلاعیه توزیع شکر با نرخ دولتی در دزفول * 🔹بنا بر اعلام روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت دز‌فول ، شکر تنظیم بازار با قیمت دولتی هر کیلو ۳۶۰۰ تومان فردا دو شنبه ۲۷ خردادماه ساعت ۹ صبح در مراکز مختلف شهرستان دزفول به شرح ذیل توزیع میشود : ✅ #بخش_چغامیش روستای حمزه گمار لین ۳ علی مکوندی ✅ # شهرک _شیرین آب جنب کلانتری ۱۸ سوپر مارکت خورشیدی ✅ #شهرک_منتظری خیابان اصلی سوپرمارکت قاسمی ✅ #دزفول 
خیابان فردوسی نبش حر
سوپرمارکت محزون ✅ #دزفول
بلوار ولی عصر بین مسجد توتونچی و کلانتری13 
سوپرمارکت ذلقی ✅ #دزفول
خیابان بو علی نبش فیض کاشانی
سوپر مارکت زمانی راد
✅ #دزفول
خیابان دهقان بین خیابان حافظ و خیابان بهشتی سوپرمارکت زرکی
✅ #دزفول خیابان عدالت بین سجاد وکشاورز سوپر مارکت مهتدی
✅ #دزفول
بازار خراطان جنب پارکینگ سبزقبا مواد غذایی بشیری
✅ #دزفول
بلوار 45 متری نبش فجر 
مواد غذایی آژند
✅ #دزفول
مهرشهر _ بازارچه شماره یک
 فروشگاه ولی عصر ✅ #دزفول
خیابان آفرینش شمالی نبش رودکی سوپرمارکت آفرینش ✅ #دزفول
خیابانهجرت بین عارف و دهقان
سوپر مارکت ظاهر طحان ✅ #دزفول
کوی_اندیشه انتهای آفرینش شمالی روبروی دانشگاه سما سوپرمارکت نظری
✅ #دزفول
خیابان امام خمینی شمالی میدان بسیج سوپرمارکت پورصفایی
✅ #دزفول
نگارستان خیابان نگارستان ۶ جنب مشاور املاک 
سوپر مارکت باقری
✅ #دزفول
کوی طالقانی نبش خیابان پنجم سوپرمارکت طرانی ملا
✅ #دزفول
کوی انقلاب خیابان 6 نبش 12 بهمن
 سوپرمارکت قربان زاده
✅ #دزفول
خیابان حمزه سیدالشهدا بین خ حضرت رسول و شهید بهشتی 
سوپرمارکت فروهی
✅ #دزفول
کوی مدرس خیابان 14 روبروی خیابان 15 
سوپر مارکت گوروی
✅ #دزفول
خیابان شریعتی بازار خراطان
سوپر مارکت فیروز احمدی ✅ #شهرک_انقلاب
خیابان امام بین گلستان ۵ و ۶
سوپر مارکت مباری قلعه عبدالشاهی
✅ #شهرک_قلعه_سید
خیابان طالقانی نبش خیابان اصلی 
سوپر مارکت فتحی
✅ #شهرک_اسلام_آباد غرب
خیابان امام 
سوپر مارکت شاه آبادی
✅ #شهر_امام
خیابان باهنر نبش خیابان بسیج
سوپر مارکت رسایی
✅ #شهر_میانرود
خیابان بسیج مستضعفین
سوپر مارکت نجف آبادی ✅ #شهر_میانرود 
خیابان جمهوری اسلامی 
سوپرمارکت‌متین نیا
✅ #شهر_صفی_آباد
بلوار امام نبش خیابان میرزای شیرازی سوپرمارکت اورکی
✅ #بخش_شهیون
نمایندگی تعاون روستایی
سوپر مارکت خانم پورهنگ
✅ #شهرک_انقلاب 
خیابان اصلی بین خیابان گلستان ۹ و ۱۰سوپر مارکت حسنی
✅ #شهر_سردشت
خیابان علیمردان خان
سوپرمارکت‌گشول
✅ #روستای توت علیا
سوپرمارکت‌ منصوری
✅ #بخش_چغامیش شهرک فضیلی خیابان اصلی
سوپر
 • 🔻 *اطلاعیه توزیع شکر با نرخ دولتی در دزفول * 🔹بنا بر اعلام روابط عمومی اداره صنعت ، معدن و تجارت دز‌فول ، شکر تنظیم بازار با قیمت دولتی هر کیلو ۳۶۰۰ تومان فردا دو شنبه ۲۷ خردادماه ساعت ۹ صبح در مراکز مختلف شهرستان دزفول به شرح ذیل توزیع میشود : ✅ #بخش_چغامیش روستای حمزه گمار لین ۳ علی مکوندی ✅ # شهرک _شیرین آب جنب کلانتری ۱۸ سوپر مارکت خورشیدی ✅ #شهرک_منتظری خیابان اصلی سوپرمارکت قاسمی ✅ #دزفول
  خیابان فردوسی نبش حر
  سوپرمارکت محزون ✅ #دزفول
  بلوار ولی عصر بین مسجد توتونچی و کلانتری13
  سوپرمارکت ذلقی ✅ #دزفول
  خیابان بو علی نبش فیض کاشانی
  سوپر مارکت زمانی راد
  #دزفول
  خیابان دهقان بین خیابان حافظ و خیابان بهشتی سوپرمارکت زرکی
  #دزفول خیابان عدالت بین سجاد وکشاورز سوپر مارکت مهتدی
  #دزفول
  بازار خراطان جنب پارکینگ سبزقبا مواد غذایی بشیری
  #دزفول
  بلوار 45 متری نبش فجر
  مواد غذایی آژند
  #دزفول
  مهرشهر _ بازارچه شماره یک
  فروشگاه ولی عصر ✅ #دزفول
  خیابان آفرینش شمالی نبش رودکی سوپرمارکت آفرینش ✅ #دزفول
  خیابانهجرت بین عارف و دهقان
  سوپر مارکت ظاهر طحان ✅ #دزفول
  کوی_اندیشه انتهای آفرینش شمالی روبروی دانشگاه سما سوپرمارکت نظری
  ✅ #دزفول
  خیابان امام خمینی شمالی میدان بسیج سوپرمارکت پورصفایی
  ✅ #دزفول
  نگارستان خیابان نگارستان ۶ جنب مشاور املاک
  سوپر مارکت باقری
  ✅ #دزفول
  کوی طالقانی نبش خیابان پنجم سوپرمارکت طرانی ملا
  ✅ #دزفول
  کوی انقلاب خیابان 6 نبش 12 بهمن
  سوپرمارکت قربان زاده
  ✅ #دزفول
  خیابان حمزه سیدالشهدا بین خ حضرت رسول و شهید بهشتی
  سوپرمارکت فروهی
  ✅ #دزفول
  کوی مدرس خیابان 14 روبروی خیابان 15
  سوپر مارکت گوروی
  ✅ #دزفول
  خیابان شریعتی بازار خراطان
  سوپر مارکت فیروز احمدی ✅ #شهرک_انقلاب
  خیابان امام بین گلستان ۵ و ۶
  سوپر مارکت مباری قلعه عبدالشاهی
  ✅ #شهرک_قلعه_سید
  خیابان طالقانی نبش خیابان اصلی
  سوپر مارکت فتحی
  ✅ #شهرک_اسلام_آباد غرب
  خیابان امام
  سوپر مارکت شاه آبادی
  ✅ #شهر_امام
  خیابان باهنر نبش خیابان بسیج
  سوپر مارکت رسایی
  ✅ #شهر_میانرود
  خیابان بسیج مستضعفین
  سوپر مارکت نجف آبادی ✅ #شهر_میانرود
  خیابان جمهوری اسلامی
  سوپرمارکت‌متین نیا
  ✅ #شهر_صفی_آباد
  بلوار امام نبش خیابان میرزای شیرازی سوپرمارکت اورکی
  ✅ #بخش_شهیون
  نمایندگی تعاون روستایی
  سوپر مارکت خانم پورهنگ
  ✅ #شهرک_انقلاب
  خیابان اصلی بین خیابان گلستان ۹ و ۱۰سوپر مارکت حسنی
  ✅ #شهر_سردشت
  خیابان علیمردان خان
  سوپرمارکت‌گشول
  ✅ #روستای توت علیا
  سوپرمارکت‌ منصوری
  ✅ #بخش_چغامیش شهرک فضیلی خیابان اصلی
  سوپر

 •  44  0  16 June, 2019
 • واحد هنری صفی‌آباد نیوز تقدیم می کند. .
📽️#شهر_صفی_آباد نگین سر سبز استان خوزستان از منظر دوربین صفی‌آباد نیوز تقدیم به مخاطبان ارجمند و شهروندان عزیز.
.
📽️به زودی مستندی پنج دقیقه ای از شهر صفی آباد ساخته و در کانال آپارات این رسانه منتشر و لینک آن اطلاع رسانی می شود.
.
@safiabadnews
ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید
.
 • واحد هنری صفی‌آباد نیوز تقدیم می کند. .
  📽️ #شهر_صفی_آباد نگین سر سبز استان خوزستان از منظر دوربین صفی‌آباد نیوز تقدیم به مخاطبان ارجمند و شهروندان عزیز.
  .
  📽️به زودی مستندی پنج دقیقه ای از شهر صفی آباد ساخته و در کانال آپارات این رسانه منتشر و لینک آن اطلاع رسانی می شود.
  .
  @safiabadnews
  ما را به دوستان و آشنایان خود معرفی کنید
  .

 •  95  3  17 January, 2019

Top #شهر_صفی_آباد Posts

 • 🔸
همه بهش میگفتن سرو خوش قد و بالا
خوشتیپ و خوش هیکل بود و جلب توجه میکرد
شب عملیات رسید
آتیش سنگین بعثی‌ها امون بچه ها رو بریده بود
وسط رودخونه کتفش تیر خورد.. به زور خودشو کشوند بیرون
خیلی از غواص‌ها رو آب برد..
به میدون مین که رسیدیم..
فرمانده دستور دارد معبر باز کنید.. بپرید رو سیم خاردار
حسین بدون معطلی اومد جلو
همه بهش گفتند حسین تو..نه...
فرمانده هم بهش گفت تو نرو.. حیفی..
گفت آره حیفه این قد و بالا بمونه تو دنیا بپوسه
باید فدای امام حسین بشه.. و الا هیچی نمی‌ارزه
چند قدمی برداشت و پرید رو سیم‌ خاردارها
من آخرین نفر از گروهان بودم که از رو بدن حسین رد میشدم..
هنوز زنده بود.. خون تمام صورتشو گرفته بود
قلبم داشت از جا کنده میشد
یه لحظه برگشتم صدای آرومش رو می‌شنیدم که میگفت:
جانم حسین.. حسین جانم...
ما رفتیم تو تاریکی شب..خودمونو گم کردیم..
ولی حسین اون شب ستاره شد.. برای ابد....
.
لحظه پرواز شهید حسین قربانپور از صفی‌آباد
عکس سمت چپ شهید قربانپور-سمت راست شهیدقاسمی
#شهر_صفی_آباد
#کربلای_چهار_اروند
#سکوی_پرواز
 • 🔸
  همه بهش میگفتن سرو خوش قد و بالا
  خوشتیپ و خوش هیکل بود و جلب توجه میکرد
  شب عملیات رسید
  آتیش سنگین بعثی‌ها امون بچه ها رو بریده بود
  وسط رودخونه کتفش تیر خورد.. به زور خودشو کشوند بیرون
  خیلی از غواص‌ها رو آب برد..
  به میدون مین که رسیدیم..
  فرمانده دستور دارد معبر باز کنید.. بپرید رو سیم خاردار
  حسین بدون معطلی اومد جلو
  همه بهش گفتند حسین تو..نه...
  فرمانده هم بهش گفت تو نرو.. حیفی..
  گفت آره حیفه این قد و بالا بمونه تو دنیا بپوسه
  باید فدای امام حسین بشه.. و الا هیچی نمی‌ارزه
  چند قدمی برداشت و پرید رو سیم‌ خاردارها
  من آخرین نفر از گروهان بودم که از رو بدن حسین رد میشدم..
  هنوز زنده بود.. خون تمام صورتشو گرفته بود
  قلبم داشت از جا کنده میشد
  یه لحظه برگشتم صدای آرومش رو می‌شنیدم که میگفت:
  جانم حسین.. حسین جانم...
  ما رفتیم تو تاریکی شب..خودمونو گم کردیم..
  ولی حسین اون شب ستاره شد.. برای ابد....
  .
  لحظه پرواز شهید حسین قربانپور از صفی‌آباد
  عکس سمت چپ شهید قربانپور-سمت راست شهیدقاسمی
  #شهر_صفی_آباد
  #کربلای_چهار_اروند
  #سکوی_پرواز

 •  342  28  26 May, 2020
 • روستای اَلَست
پایتخت گلیم روستایی استان خراسان شمالی
شهر صفی آباد تنها بزرگترین تولید کننده پسته استان خراسان شمالی 
#نیما_ایرانگرد#روستای_الست_علیا
#روستای_الست
#شهر_صفی_آباد
شهر صفی آباد 
بخش بام صفی آباد
شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

🆔@nimairangard

Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
우리와 함께이란을 즐길 수 
Bize katılın ve İran'dan zevk alin
Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
Unisciti a noi e godere l'Iran
Rejoignez et profiter de l'Iran

#ایرانگرد_اسفراین
#ایرانگرد_خراسان_شمالی
#نیماایرانگرد
#استان_خراسان_شمالی
#نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
#پدرایرانگردی

#irangard_خراسان_شمالی
#irangard_اسفراین
#nimairangard
#ایرانگردی

هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

#ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
#iran
t.me/nimairangard
 • روستای اَلَست
  پایتخت گلیم روستایی استان خراسان شمالی
  شهر صفی آباد تنها بزرگترین تولید کننده پسته استان خراسان شمالی
  #نیما_ایرانگرد #روستای_الست_علیا
  #روستای_الست
  #شهر_صفی_آباد
  شهر صفی آباد
  بخش بام صفی آباد
  شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

  🆔@nimairangard

  Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
  우리와 함께이란을 즐길 수
  Bize katılın ve İran'dan zevk alin
  Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
  Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
  Unisciti a noi e godere l'Iran
  Rejoignez et profiter de l'Iran

  #ایرانگرد_اسفراین
  #ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #نیماایرانگرد
  #استان_خراسان_شمالی
  #نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #پدرایرانگردی

  #irangard_خراسان_شمالی
  #irangard_اسفراین
  #nimairangard
  #ایرانگردی

  هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

  #ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
  #iran
  t.me/nimairangard

 •  116  0  1 August, 2020
 • شهر صفی آباد 
#نیما_ایرانگرد#کاروانسرای_راونیز
#راونیز
#شهر_صفی_آباد 
بخش بام صفی آباد
شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

نام صفی آباد فعلی بیشتر به دوره نادرشاه و پس از آن بر می‌گردد.این دهستان که امروزه به شهر مبدل گشته به سال ۱۱۴۰–۱۱۴۵ هجری به دست صفی خان بغایری احداث شد.در دوره قاجاریه در زمان محمد خان قاجار در سال ۱۲۱۱حاکم آن لطفعلی خان بغایری بود پس از او در سال ۱۲۱۵حکمت صفی آباد به لطفعلی خان بغایری رسید. صفی آباد در دوره قاجاریه در حدود ۵۰۰ خانوار بوده که نژاد آن‌ها از ترکان بغایری از تیره گرایلی می‌باشند
🆔@nimairangard

Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
우리와 함께이란을 즐길 수 
Bize katılın ve İran'dan zevk alin
Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
Unisciti a noi e godere l'Iran
Rejoignez et profiter de l'Iran

#ایرانگرد_اسفراین
#ایرانگرد_خراسان_شمالی
#نیماایرانگرد
#استان_خراسان_شمالی
#نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
#پدرایرانگردی

#irangard_خراسان_شمالی
#irangard_اسفراین
#nimairangard
#ایرانگردی

هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

#ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
#iran
t.me/nimairangard
 • شهر صفی آباد
  #نیما_ایرانگرد #کاروانسرای_راونیز
  #راونیز
  #شهر_صفی_آباد
  بخش بام صفی آباد
  شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

  نام صفی آباد فعلی بیشتر به دوره نادرشاه و پس از آن بر می‌گردد.این دهستان که امروزه به شهر مبدل گشته به سال ۱۱۴۰–۱۱۴۵ هجری به دست صفی خان بغایری احداث شد.در دوره قاجاریه در زمان محمد خان قاجار در سال ۱۲۱۱حاکم آن لطفعلی خان بغایری بود پس از او در سال ۱۲۱۵حکمت صفی آباد به لطفعلی خان بغایری رسید. صفی آباد در دوره قاجاریه در حدود ۵۰۰ خانوار بوده که نژاد آن‌ها از ترکان بغایری از تیره گرایلی می‌باشند
  🆔@nimairangard

  Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
  우리와 함께이란을 즐길 수
  Bize katılın ve İran'dan zevk alin
  Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
  Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
  Unisciti a noi e godere l'Iran
  Rejoignez et profiter de l'Iran

  #ایرانگرد_اسفراین
  #ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #نیماایرانگرد
  #استان_خراسان_شمالی
  #نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #پدرایرانگردی

  #irangard_خراسان_شمالی
  #irangard_اسفراین
  #nimairangard
  #ایرانگردی

  هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

  #ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
  #iran
  t.me/nimairangard

 •  105  0  31 July, 2020
 • روستای اَلَست
پایتخت گلیم روستایی استان خراسان شمالی
شهر صفی آباد تنها بزرگترین تولید کننده پسته استان خراسان شمالی 
#نیما_ایرانگرد#روستای_الست_علیا
#روستای_الست
#شهر_صفی_آباد
شهر صفی آباد 
بخش بام صفی آباد
شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

🆔@nimairangard

Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
우리와 함께이란을 즐길 수 
Bize katılın ve İran'dan zevk alin
Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
Unisciti a noi e godere l'Iran
Rejoignez et profiter de l'Iran

#ایرانگرد_اسفراین
#ایرانگرد_خراسان_شمالی
#نیماایرانگرد
#استان_خراسان_شمالی
#نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
#پدرایرانگردی

#irangard_خراسان_شمالی
#irangard_اسفراین
#nimairangard
#ایرانگردی

هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

#ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
#iran
t.me/nimairangard
 • روستای اَلَست
  پایتخت گلیم روستایی استان خراسان شمالی
  شهر صفی آباد تنها بزرگترین تولید کننده پسته استان خراسان شمالی
  #نیما_ایرانگرد #روستای_الست_علیا
  #روستای_الست
  #شهر_صفی_آباد
  شهر صفی آباد
  بخش بام صفی آباد
  شهرستان اِسفَراین _استان خراسان شمالی

  🆔@nimairangard

  Join us to see Iran إنضم  إلينا و إستمتع في إيران
  우리와 함께이란을 즐길 수
  Bize katılın ve İran'dan zevk alin
  Begleiten Sie uns und genießen Sie Iran
  Присоединяйтесь к нам и наслаждайтесь Иран
  Unisciti a noi e godere l'Iran
  Rejoignez et profiter de l'Iran

  #ایرانگرد_اسفراین
  #ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #نیماایرانگرد
  #استان_خراسان_شمالی
  #نیما_ایرانگرد_خراسان_شمالی
  #پدرایرانگردی

  #irangard_خراسان_شمالی
  #irangard_اسفراین
  #nimairangard
  #ایرانگردی

  هموطن عزیز شما فرا خوانده شده اید به جشنواره ای از زیبایی های ایران و بدین خاطر نیازی به لایک و جمع آوری فالور ندارم . پس اگر فالو میشوید فقط مبنای آشنایی و لذت بردن از میهنمان است .

  #ایرانگرد#ایران #خراسان #خراسان_شمالی#مشهد#فاروج#مانه_و_سملقان #تهران#شیروان#اسفراین#آشخانه #بجنورد#گرمه#جاجرم #راز_و_جرگلان
  #iran
  t.me/nimairangard

 •  93  1  1 August, 2020