#ابرهیم_شریف_زاده Instagram Photos & Videos

ابرهیم_شریف_زاده - 5 posts

Hashtag Popularity

7.7
average comments
434.1
average likes

Latest #ابرهیم_شریف_زاده Posts

 • ▫️ دوتار ایرانی، میراثِ جهانی یونسکو

کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو، ساز دوتار رو به عنوان میراثی جهانی ثبت کرد و درباره‌ش نوشت: «دوتار ایرانی یکی از برجسته‌ترین اجزای فرهنگی و اجتماعی موسیقی فولکلور در میان اقوام و نواحی منطقه است.» صدای این ساز رو با زخمه‌های #حاج‌قربان_سلیمانی، #نورمحمددُرپور و #غلامحسین_سمندری همیشه به یاد داریم.
.
.
آواز استاد#ابرهیم_شریف_زاده
.
. 
#موسیقی_مقامی_ریشه_ماست
 #مقام_نوازی#موسیقی_مقامی#موسیقی_محلی#فولکلور#دوتار#تنبور#تنبورنوازی#سرنا#شمشال#بالابان#نرمه_نای#دوزله#دف#موسیقی_شمالی#موسیقی_جنوبی#موسیقی_کردی#موسیقی_لری#موسیقی_لکی#موسیقی_ترکی#موسیقی_خراسانی#تنبورمست
#folkmusic#pershianmusic#tanboormast
 • ▫️ دوتار ایرانی، میراثِ جهانی یونسکو

  کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو، ساز دوتار رو به عنوان میراثی جهانی ثبت کرد و درباره‌ش نوشت: «دوتار ایرانی یکی از برجسته‌ترین اجزای فرهنگی و اجتماعی موسیقی فولکلور در میان اقوام و نواحی منطقه است.» صدای این ساز رو با زخمه‌های #حاج‌قربان_سلیمانی، #نورمحمددُرپور و #غلامحسین_سمندری همیشه به یاد داریم.
  .
  .
  آواز استاد #ابرهیم_شریف_زاده
  .
  .
  #موسیقی_مقامی_ریشه_ماست
  #مقام_نوازی #موسیقی_مقامی #موسیقی_محلی #فولکلور #دوتار#تنبور#تنبورنوازی#سرنا#شمشال#بالابان#نرمه_نای#دوزله#دف#موسیقی_شمالی#موسیقی_جنوبی#موسیقی_کردی#موسیقی_لری#موسیقی_لکی#موسیقی_ترکی#موسیقی_خراسانی#تنبورمست
  #folkmusic#pershianmusic#tanboormast

 •  746  12  15 December, 2019
 • .
شاید بد نباشد لابه‌لای تسلیت‌هایی که در فضاهای غیرمجازی و مجازی برای خواننده های غیروطنی می‌گوییم و تحلیل‌هایی که درباره ترامپ و خواهر و مادرش انجام می‌دهیم، به اندازه یک پست در اینستاگرام به یکی از مفاخر موسیقی خراسان و ایران بپردازیم؛ استادی که زاده باخرز بود و 22 آبان‌ در همین شهر در عزلت و تنهایی خاموش شد. حالا با پسوند مرحوم و فقید، این چند خط در همه سایت‌ها درباره استاد یافت می‌شود: «ابراهیم شریف‌زاده، از بزرگان آواز فولکلور، متولد باخرز. یار حسین سمندری. استادی که خون پاش و نغمه ریز از او برایمان به یادگار مانده است.. 📝 #سلمان_نظافت
#ابرهیم_شریف_زاده
#جلال_حاجی_زاده
@salman_nezafat_yazdi
@caffeeshno
 • .
  شاید بد نباشد لابه‌لای تسلیت‌هایی که در فضاهای غیرمجازی و مجازی برای خواننده های غیروطنی می‌گوییم و تحلیل‌هایی که درباره ترامپ و خواهر و مادرش انجام می‌دهیم، به اندازه یک پست در اینستاگرام به یکی از مفاخر موسیقی خراسان و ایران بپردازیم؛ استادی که زاده باخرز بود و 22 آبان‌ در همین شهر در عزلت و تنهایی خاموش شد. حالا با پسوند مرحوم و فقید، این چند خط در همه سایت‌ها درباره استاد یافت می‌شود: «ابراهیم شریف‌زاده، از بزرگان آواز فولکلور، متولد باخرز. یار حسین سمندری. استادی که خون پاش و نغمه ریز از او برایمان به یادگار مانده است.. 📝 #سلمان_نظافت
  #ابرهیم_شریف_زاده
  #جلال_حاجی_زاده
  @salman_nezafat_yazdi
  @caffeeshno

 •  660  12  12 November, 2016

Top #ابرهیم_شریف_زاده Posts

 • ▫️ دوتار ایرانی، میراثِ جهانی یونسکو

کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو، ساز دوتار رو به عنوان میراثی جهانی ثبت کرد و درباره‌ش نوشت: «دوتار ایرانی یکی از برجسته‌ترین اجزای فرهنگی و اجتماعی موسیقی فولکلور در میان اقوام و نواحی منطقه است.» صدای این ساز رو با زخمه‌های #حاج‌قربان_سلیمانی، #نورمحمددُرپور و #غلامحسین_سمندری همیشه به یاد داریم.
.
.
آواز استاد#ابرهیم_شریف_زاده
.
. 
#موسیقی_مقامی_ریشه_ماست
 #مقام_نوازی#موسیقی_مقامی#موسیقی_محلی#فولکلور#دوتار#تنبور#تنبورنوازی#سرنا#شمشال#بالابان#نرمه_نای#دوزله#دف#موسیقی_شمالی#موسیقی_جنوبی#موسیقی_کردی#موسیقی_لری#موسیقی_لکی#موسیقی_ترکی#موسیقی_خراسانی#تنبورمست
#folkmusic#pershianmusic#tanboormast
 • ▫️ دوتار ایرانی، میراثِ جهانی یونسکو

  کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو، ساز دوتار رو به عنوان میراثی جهانی ثبت کرد و درباره‌ش نوشت: «دوتار ایرانی یکی از برجسته‌ترین اجزای فرهنگی و اجتماعی موسیقی فولکلور در میان اقوام و نواحی منطقه است.» صدای این ساز رو با زخمه‌های #حاج‌قربان_سلیمانی، #نورمحمددُرپور و #غلامحسین_سمندری همیشه به یاد داریم.
  .
  .
  آواز استاد #ابرهیم_شریف_زاده
  .
  .
  #موسیقی_مقامی_ریشه_ماست
  #مقام_نوازی #موسیقی_مقامی #موسیقی_محلی #فولکلور #دوتار#تنبور#تنبورنوازی#سرنا#شمشال#بالابان#نرمه_نای#دوزله#دف#موسیقی_شمالی#موسیقی_جنوبی#موسیقی_کردی#موسیقی_لری#موسیقی_لکی#موسیقی_ترکی#موسیقی_خراسانی#تنبورمست
  #folkmusic#pershianmusic#tanboormast

 •  746  12  15 December, 2019
 • .
شاید بد نباشد لابه‌لای تسلیت‌هایی که در فضاهای غیرمجازی و مجازی برای خواننده های غیروطنی می‌گوییم و تحلیل‌هایی که درباره ترامپ و خواهر و مادرش انجام می‌دهیم، به اندازه یک پست در اینستاگرام به یکی از مفاخر موسیقی خراسان و ایران بپردازیم؛ استادی که زاده باخرز بود و 22 آبان‌ در همین شهر در عزلت و تنهایی خاموش شد. حالا با پسوند مرحوم و فقید، این چند خط در همه سایت‌ها درباره استاد یافت می‌شود: «ابراهیم شریف‌زاده، از بزرگان آواز فولکلور، متولد باخرز. یار حسین سمندری. استادی که خون پاش و نغمه ریز از او برایمان به یادگار مانده است.. 📝 #سلمان_نظافت
#ابرهیم_شریف_زاده
#جلال_حاجی_زاده
@salman_nezafat_yazdi
@caffeeshno
 • .
  شاید بد نباشد لابه‌لای تسلیت‌هایی که در فضاهای غیرمجازی و مجازی برای خواننده های غیروطنی می‌گوییم و تحلیل‌هایی که درباره ترامپ و خواهر و مادرش انجام می‌دهیم، به اندازه یک پست در اینستاگرام به یکی از مفاخر موسیقی خراسان و ایران بپردازیم؛ استادی که زاده باخرز بود و 22 آبان‌ در همین شهر در عزلت و تنهایی خاموش شد. حالا با پسوند مرحوم و فقید، این چند خط در همه سایت‌ها درباره استاد یافت می‌شود: «ابراهیم شریف‌زاده، از بزرگان آواز فولکلور، متولد باخرز. یار حسین سمندری. استادی که خون پاش و نغمه ریز از او برایمان به یادگار مانده است.. 📝 #سلمان_نظافت
  #ابرهیم_شریف_زاده
  #جلال_حاجی_زاده
  @salman_nezafat_yazdi
  @caffeeshno

 •  660  12  12 November, 2016