#آموزش_دیوان Instagram Photos & Videos

آموزش_دیوان - 175 posts

Hashtag Popularity

47.5
average comments
394.5
average likes

Latest #آموزش_دیوان Posts

 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت های زیر مراجعه کنید . .
.
www.GfileShop.com
.
www.wals.ir
.
www amigoo.ir
.
www.amigo20.ir
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت های زیر مراجعه کنید . .
  .
  www.GfileShop.com
  .
  www.wals.ir
  .
  www amigoo.ir
  .
  www.amigo20.ir
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  89  2  9 August, 2020
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
www.wals.ir
.
www.GfileShop.com
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
  www.wals.ir
  .
  www.GfileShop.com
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  168  0  9 August, 2020
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت های زیر مراجعه کنید . .
.
www.GfileShop.com
.
www.wals.ir
.
www amigoo.ir
.
www.amigo20.ir
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت های زیر مراجعه کنید . .
  .
  www.GfileShop.com
  .
  www.wals.ir
  .
  www amigoo.ir
  .
  www.amigo20.ir
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  89  3  3 August, 2020
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
www.wals.ir
.
www.GfileShop.com
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
  www.wals.ir
  .
  www.GfileShop.com
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  161  2  31 July, 2020
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
www.wals.ir
.
www.GfileShop.com
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
  www.wals.ir
  .
  www.GfileShop.com
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  141  1  22 July, 2020
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
www.wals.ir
.
www.GfileShop.com
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
  www.wals.ir
  .
  www.GfileShop.com
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  57  1  13 July, 2020
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت های زیر مراجعه کنید . .
.
www.GfileShop.com
.
www.wals.ir
.
www amigoo.ir
.
www.amigo20.ir
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت های زیر مراجعه کنید . .
  .
  www.GfileShop.com
  .
  www.wals.ir
  .
  www amigoo.ir
  .
  www.amigo20.ir
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  81  2  9 July, 2020
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت های زیر مراجعه کنید . .
.
www.GfileShop.com
.
www.wals.ir
.
www amigoo.ir
.
www.amigo20.ir
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت های زیر مراجعه کنید . .
  .
  www.GfileShop.com
  .
  www.wals.ir
  .
  www amigoo.ir
  .
  www.amigo20.ir
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  133  4  6 July, 2020
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
www.wals.ir
.
www.GfileShop.com
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
  www.wals.ir
  .
  www.GfileShop.com
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  112  0  1 July, 2020
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
www.wals.ir
.
www.GfileShop.com
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
  www.wals.ir
  .
  www.GfileShop.com
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  149  2  27 June, 2020
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
www.wals.ir
.
www.GfileShop.com
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
  www.wals.ir
  .
  www.GfileShop.com
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  87  2  23 June, 2020
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
www.wals.ir
.
www.GfileShop.com
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
  www.wals.ir
  .
  www.GfileShop.com
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی #جی_فایل_شاپ

 •  79  1  18 June, 2020
 • قطعه زیبا و جدید باصدای مهدی مرادی (باهاری) به نام داغلار داغی
آغاز کلاسهای تابستانی،آموزش ساز باغلاما و دیوان با تئوری و کتابهای روز تورکیه،آموزش سلفژ و مقام های تورکی . 👇👇👇👇👇
@ali13085674
@ali13085674
باغلاما : علی خمسه ای
شعر : استاد حاتم نوروزی
تنظیم : حجت بهاری
#ساز #باغلاما #باغلاما_ترکیه_ای #آموزش_ساز #دیوان #مقام_تورکی #سلفژ #آموزش_باغلاما #آموزش_دیوان #همدان_گنجنامه #همدان_تورکلری #مهدی_مرادی #موسیقی #موسیقی_آشیقی #کلاسهای_تابستانی
#همدان_رزن_باهار_دمق_فامنین_پامبولو_ماران_قروه_درگزین_کورنگ_تویسرکان_جورقان_گلتپه_صالح_آباد_شیرین_سو_درگزین_اسدآباد_قهاوند #شاهسون #تورکمن #ماهنی #طنز #خندوانه #همدان_اوشاقلاری #تبریز #اورمیه #اردبیل #زنجان #قزوین #کرج #اراک #قم
 • قطعه زیبا و جدید باصدای مهدی مرادی (باهاری) به نام داغلار داغی
  آغاز کلاسهای تابستانی،آموزش ساز باغلاما و دیوان با تئوری و کتابهای روز تورکیه،آموزش سلفژ و مقام های تورکی . 👇👇👇👇👇
  @ali13085674
  @ali13085674
  باغلاما : علی خمسه ای
  شعر : استاد حاتم نوروزی
  تنظیم : حجت بهاری
  #ساز #باغلاما #باغلاما_ترکیه_ای #آموزش_ساز #دیوان #مقام_تورکی #سلفژ #آموزش_باغلاما #آموزش_دیوان #همدان_گنجنامه #همدان_تورکلری #مهدی_مرادی #موسیقی #موسیقی_آشیقی #کلاسهای_تابستانی
  #همدان_رزن_باهار_دمق_فامنین_پامبولو_ماران_قروه_درگزین_کورنگ_تویسرکان_جورقان_گلتپه_صالح_آباد_شیرین_سو_درگزین_اسدآباد_قهاوند #شاهسون #تورکمن #ماهنی #طنز #خندوانه #همدان_اوشاقلاری #تبریز #اورمیه #اردبیل #زنجان #قزوین #کرج #اراک #قم

 •  186  11  18 June, 2020

Top #آموزش_دیوان Posts

 • 👉🎧👈
موسیقی کلید درِ قلب زنان است🌷💓
یوهان‌جی.سیوم
 قطعه کوردی(لیلم لی)تقدیم به همه ی زنان ومادران سرزمینم🌹❤امیدوارم مورد پسندِ دلاتون باشه🧿😊
____________
پ.ن۱بی نهایت سپاس گزارم از استاد بزرگوارم کاک احد و صمد الیاسی عزیز برای سازِ بسیار درجه یکی که درنهایت مهارت برام ساختند🙏💓😊🧿
پ.ن۲واز آخر یک جمله تکراری بگم هرچند هرچقدر بگم بازم کم گفتم...💖...تااینجایی که اومدم وزندگی میکنم مدیون تک تک زحمات خانواده گلم بخصوص استاد دلسوزم استاد افشین مرادگورانی هستم🧿💖🙏🙏⚘
👑افشین مرادگورانی👑
#کوردی#فولکلور#سنه#دیوان#باغلاما#مادر#زن#زنان#قلب#احساس#کوردستان#تبریز#ارومیه#مهاباد#دیواندره#بانه#اوشنویه#سقز#بوکان#موسیقی_کوردی#مدرس_موسیقی#آموزش_دیوان#افشین_مرادگورانی
 • 👉🎧👈
  موسیقی کلید درِ قلب زنان است🌷💓
  یوهان‌جی.سیوم
  قطعه کوردی(لیلم لی)تقدیم به همه ی زنان ومادران سرزمینم🌹❤امیدوارم مورد پسندِ دلاتون باشه🧿😊
  ____________
  پ.ن۱بی نهایت سپاس گزارم از استاد بزرگوارم کاک احد و صمد الیاسی عزیز برای سازِ بسیار درجه یکی که درنهایت مهارت برام ساختند🙏💓😊🧿
  پ.ن۲واز آخر یک جمله تکراری بگم هرچند هرچقدر بگم بازم کم گفتم...💖...تااینجایی که اومدم وزندگی میکنم مدیون تک تک زحمات خانواده گلم بخصوص استاد دلسوزم استاد افشین مرادگورانی هستم🧿💖🙏🙏⚘
  👑افشین مرادگورانی👑
  #کوردی #فولکلور #سنه #دیوان #باغلاما #مادر #زن #زنان #قلب #احساس#کوردستان#تبریز#ارومیه#مهاباد#دیواندره#بانه#اوشنویه#سقز#بوکان#موسیقی_کوردی#مدرس_موسیقی#آموزش_دیوان#افشین_مرادگورانی

 •  1,066  43  7 October, 2019
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
www.wals.ir
.
www.GfileShop.com
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
  www.wals.ir
  .
  www.GfileShop.com
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی

 •  309  4  22 May, 2020
 • ورق بزنید🌸 خاطره یک شب با موسیقی در تهران، تابستان ۹۸ ، همراه با دوست بسیار عزیز و قدیمیم #دکتربهزادشهرجردی ، از موفق ترین پزشکان امروز و البته هنرمند و اهل دل، با پیشینه دوستی سی و اندی ساله از دوران مدرسه تا همیشه، ترانه آذری #آیریلیق ، آهنگساز : #استادعلی_سلیمی شعر: فرهادابراهیمی خوانندگان این ترانه: #رشیدبهبوداف ، بسیاری از خوانندگان#آذربایجان و ترکیه و #گوگوش و ... امیدوارم در این روزهای بیم و امید و انتظار روزهای خوب، بتونه حالمون رو بهتر کنه. ضمن اینکه ده دی زادروز استاد ناصر چشم آذر هم هست. روحش شاد و یادش گرامی، خالق باران عشق🌸🌸🌸 #موسیقی_آذربایجان #موسیقی_ایران #ساز_دیوان #باغلاما #آموزش_دیوان #آواز #تصنیف_خوانی #موسیقی_ملی_ایران @dr.shahrjerdi
 • ورق بزنید🌸 خاطره یک شب با موسیقی در تهران، تابستان ۹۸ ، همراه با دوست بسیار عزیز و قدیمیم #دکتربهزادشهرجردی ، از موفق ترین پزشکان امروز و البته هنرمند و اهل دل، با پیشینه دوستی سی و اندی ساله از دوران مدرسه تا همیشه، ترانه آذری #آیریلیق ، آهنگساز : #استادعلی_سلیمی شعر: فرهادابراهیمی خوانندگان این ترانه: #رشیدبهبوداف ، بسیاری از خوانندگان #آذربایجان و ترکیه و #گوگوش و ... امیدوارم در این روزهای بیم و امید و انتظار روزهای خوب، بتونه حالمون رو بهتر کنه. ضمن اینکه ده دی زادروز استاد ناصر چشم آذر هم هست. روحش شاد و یادش گرامی، خالق باران عشق🌸🌸🌸 #موسیقی_آذربایجان #موسیقی_ایران #ساز_دیوان #باغلاما #آموزش_دیوان #آواز #تصنیف_خوانی #موسیقی_ملی_ایران @dr.shahrjerdi

 •  1,042  191  30 December, 2019
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
www.wals.ir
.
www.GfileShop.com
.
#باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه 
#divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu 
#آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی
 • دانلود مجموعه آموزش تصویری ساز دیوان (باغلاما) دسته بلند ، 44 جلسه آموزش ویدیویی با فرمت mp4 و حجم 3 گیگابایت ، مجموعه اول به زبان فارسی توسط استاد فراهانی و مجموعه دوم به زبان ترکی استانبولی جهت یادگیری قطعات ترکی ، برای دانلود به سایت زیر مراجعه کنید . .
  www.wals.ir
  .
  www.GfileShop.com
  .
  #باقلاما #باغلاما #باغلاما_نوازی #دیوان #ترکی #بالابان #موسیقی_ترکی #موسیقی_ترکیه #موسیقی #موسیقی_سنتی #ترکیه
  #divan #baglama #baghlama #baglamakursu #baglamadersi #baglamaciibo #bağlamakursu
  #آموزش_دیوان #آموزش_باقلاما #سازدیوان #ساز_دیوان #قوپوز #دیوان_نوازی #ساز_ترکی #سازترکی

 •  452  9  29 May, 2020