@__sara_ask Instagram Profile 19 July, 2020

هر بژی زور عالی👌🏻👌🏻

@mohammadshafiabdollahzadeh Instagram Profile 19 July, 2020

به راستی به راستی خوشی ده لی. ره حمه ت له بابت به و سن و ساله وه چ ده نگیکی به سوز و چ هیوا و ءومیدیکی هه یه. به راستی الگو ه به جه وا نه کان 😍😍😍💚💚💚❤️❤️❤️❤️🌼🌼🌼🌹🌹🌹💝💝💝